Tumblelog by Soup.io
 • nsfwoutfits
 • halyscircus
 • mikuo
 • Komatsu
 • demonfoe
 • souleater
 • 18alexa18
 • meadow
 • hellyeah
 • earter
 • ShinzoGekai
 • kundel
 • Lazhward
 • shadowstar
 • chonki
 • naruu
 • molecule
 • fatique
 • czak
 • BlackMelancholy
 • pomegranate
 • blue-chips
 • dudik
 • soadysta
 • edenpath
 • fuckblack
 • Kocyk
 • bolimniewatroba
 • necropixie
 • meeds
 • arrogance
 • cookiedoo75
 • arienaitsuno
 • Nukular
 • Kama
 • Naja
 • Mrraauu
 • tygryseekkk
 • unenlaaakso
 • Futhark96
 • strawberrysatisfaction
 • marcuu
 • lethality
 • blackeyedfawn
 • bulet
 • scath
 • karmazynowykruk
 • spzkaz
 • peculiar-cat
 • wohaa
 • misery000
 • manivela
 • idz-pan-w-chuj
 • tenoritaiga
 • gummibeer
 • aonorinjin
 • kochamcycki
 • insanement
 • angelsdemon
 • Elizaaabeth
 • akt-5
 • juzcienielubie
 • aisolro
 • suzannekhaleen
 • lifeisanillusion
 • whataretheodds
 • nazwazdupy
 • evanescence
 • Shini
 • eggwggwegev
 • lovelovexo
 • guyver
 • carly
 • kalafior2014
 • coldhands
 • sorata
 • SilentDeath
 • misau
 • theworldofmei
 • nosceteipsum
 • LacrimaMi
 • fearnopain
 • pocky
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

7099 0c48 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viadirtyliar dirtyliar
Niech pan idzie i czeka. Może ona tęskni, aby ktoś na nią czekał. A kto prócz pana mógłby jeszcze na nią czekać?
— Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
8826 fb79 500
7629 f2e4 500
Reposted fromknwk knwk viaslova slova
W ostatnich czasach widocznie wyinteligentniałem, bo zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo głupi.
— W. Broniewski "Pamiętnik"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viascorpix scorpix
7239 51f9 500
Reposted frompunisher punisher viafabulous-lazy fabulous-lazy
8941 5a7d 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viascorpix scorpix
8939 9b3f 500
Reposted from4777727772 4777727772

February 15 2019

2518 8ce0 500

kitty-en-classe:

Les amants réguliers (Philippe Garrel, 2005)

8136 cae5 500
Reposted fromidiod idiod viacarmenluna carmenluna
8144 5f88 500
Reposted fromzciach zciach viascorpix scorpix
4379 69c1
Reposted fromrorygon-z rorygon-z viascorpix scorpix
3765 a17e
Reposted fromhighlmittel highlmittel viascorpix scorpix
Mylą się ci, którzy wyobrażają sobie, że miłość rodzi się przez długi okres wspólnego życia i znajomości. Prawdziwa miłość jest córką duchowego porozumienia, które albo pojawia się od razu, albo wcale. Khalil Gibran
8830 d299 500
Reposted fromTamahl Tamahl viascorpix scorpix
8886 61aa 500
Reposted fromTamahl Tamahl viascorpix scorpix
0081 4e9c
Reposted fromTamahl Tamahl viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl