Tumblelog by Soup.io
 • nsfwoutfits
 • halyscircus
 • mikuo
 • Komatsu
 • demonfoe
 • souleater
 • 18alexa18
 • meadow
 • hellyeah
 • earter
 • ShinzoGekai
 • kundel
 • Lazhward
 • shadowstar
 • chonki
 • naruu
 • molecule
 • fatique
 • czak
 • BlackMelancholy
 • pomegranate
 • blue-chips
 • dudik
 • soadysta
 • edenpath
 • fuckblack
 • Kocyk
 • bolimniewatroba
 • necropixie
 • meeds
 • arrogance
 • cookiedoo75
 • arienaitsuno
 • Nukular
 • Kama
 • Naja
 • Mrraauu
 • tygryseekkk
 • unenlaaakso
 • Futhark96
 • strawberrysatisfaction
 • marcuu
 • lethality
 • blackeyedfawn
 • bulet
 • scath
 • karmazynowykruk
 • spzkaz
 • peculiar-cat
 • wohaa
 • misery000
 • manivela
 • idz-pan-w-chuj
 • tenoritaiga
 • gummibeer
 • aonorinjin
 • kochamcycki
 • insanement
 • angelsdemon
 • Elizaaabeth
 • akt-5
 • juzcienielubie
 • aisolro
 • suzannekhaleen
 • lifeisanillusion
 • whataretheodds
 • nazwazdupy
 • evanescence
 • Shini
 • transwizja
 • lovelovexo
 • guyver
 • carly
 • kalafior2014
 • coldhands
 • sorata
 • SilentDeath
 • misau
 • theworldofmei
 • nosceteipsum
 • LacrimaMi
 • fearnopain
 • pocky
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

Chcę się zabić
4478 8b05
Chicken vs. Apple
Reposted fromPsaiko Psaiko viaikari ikari
8884 4719 500

hedwigs-travelcompanion:

This image invokes overwhelming calm in me and I can’t tell why

Reposted fromkayceedillaaa kayceedillaaa viabarock barock

October 18 2017

0329 51f7
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaszydera szydera
2535 4ea2
Reposted fromiloveMeryl iloveMeryl viasatyrlane satyrlane
8237 c2fc 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasatyrlane satyrlane
3468 8b28 500
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viairmelin irmelin
9566 2a5e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoxygenium oxygenium

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viairmelin irmelin
6233 06dc
Bium (koreański)- puste miejsce w sercu, czekające na wypełnienie.
Reposted fromavooid avooid vialenifca lenifca
Ale powiedz, co byś czuł jakby miał mnie ktoś inny ?
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme vialenifca lenifca
Paliła papierosy i rozmyślała o istocie świata. Sam w sobie wydawał się jej w porządku, ale ludzie na nim byli bezsensownie źli i okrutni.
— Petr Měrka - Jestem egzaltowaną lentilką
Reposted fromPoranny Poranny via2708 2708
5048 51a9
30 urodziny w samotności
Reposted bystellina43KciukWzupiedivifootmankarolinnaapszczola91lepajakpati2k6
Wydaje mi się, że ja chciałam za bardzo, a ty niedostatecznie.
— Jay Crownover, Buntownik
Reposted fromrol rol via2708 2708
7325 6695
Reposted fromdivi divi viatrescigarrillos trescigarrillos

Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.

— Oscar Wilde
Reposted fromzabka zabka vianiezwyykla niezwyykla
Reposted fromworst-case worst-case viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl